Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovna půjčuje knihovní dokument z vlastního fondu, prostřednictvím MVS a výměnných souborů.

Výpůjční lhůta pro absenční půjčování jsou 4 týdny.

Pokud nežadá vypůjčený dokument jiný uživatel, je možné výpůjční lhůtu prodloužit o další 4 týdny.

Nevrátí-li uživatel dokument v daném termínu, knihovník je povinen ho upomenout, případně vzmáhat nevrácené knihy prostřednictvím obecního úřadu.

Uživatel je povinen vrátit výpůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

Případnou ztrátu dokumentu je uživatel povinen ihned hlásit a pak uhradit stejným nebo jiným způsobem podle pokynů knihovníka. 

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčit dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel knihovny je povinen každý dokument před vypůjčením zkontrolovat a případné závady neprodleně nahlásit knihovníkovi. 

Každou zapůjčenou knihovní jednotku je povinen uživatel udržovat v pořádku, nepoškozovat knihu ani nalepený čárový kód.

Knihu, která je již vypůjčená, má právo uživatel knihovny žádat prostřednictvím zamluvenkové služby.